Overzicht voorgenomen bestedingen en toelichting

 

 

De Stichting F.S. Tijmstra heeft de toezegging uit het boekjaar 2016 in 2017 uitbetaald.

* Project Mariette de Haan, onderzoeksopdracht social media

© 2013 Web design by Jean Paul van Straalen.  All rights reserved.