Toelichting op de balans van de Stichting F.S. Tijmstra

De effecten zijn gewaardeerd op beurskoers per balansdatum. de koersresultaten over het verslag worden in de reserverekening verwerkt.

 

De overige balansposten zijn gewaardeerd op nominale waarde.

De bestuursleden doneren hun vrijwilligersvergoeding ad Euro 500 over het jaar zodat de uitgaven per saldo nihil zijn.