Het Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting F.S. Tijmstra heeft de volgende samenstelling:

P.W.J.L. Gerretsen                              Voorzitter

 

J.P.L. van Straalen                              Penningmeester

 

M.C. Voskamp-van Heeswijk           Secretaris

E.A. Advocaat                                     Bestuurslid

 

H.J.A. Zwitser                                     Bestuurslid

 

M.M. Wagenvoort                             Bestuurslid

 

Het bestuur van de stichting F.S. Tijmstra heeft een beleidsplan opgesteld en het beleidsplan wordt u op deze website ter inzage aangeboden.

De leden van het bestuur doneren hun vrijwilligersvergoeding van Euro 500,- elk jaar aan de stichting F.S. Tijmstra. Het kan voorkomen dat leden vacatiegelden ontvangen en dit zal in de financiële verslaglegging naar voren komen.

 

© 2013 Web design by Jean Paul van Straalen.  All rights reserved.