top of page

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting F.S. Tijmstra heeft de volgende samenstelling:

P.W.J.L. Gerretsen                              Voorzitter

F. Kooij                                                Penningmeester

A. van der Haar                                 Secretaris

M.C. Voskamp-van Heeswijk           Bestuurslid

E.A. Advocaat                                     Bestuurslid

S.J. de Boer                                         Bestuurslid      

                    

                                  

                            

Het bestuur van de stichting F.S. Tijmstra heeft een beleidsplan opgesteld en het beleidsplan wordt u op deze website ter inzage aangeboden.

De leden van het bestuur doneren hun vrijwilligersvergoeding van Euro 500,- elk jaar aan de stichting F.S. Tijmstra. Het kan voorkomen dat leden vacatiegelden ontvangen en dit zal in de financiële verslaglegging naar voren komen.

 

bottom of page