top of page

ANBI

 

Stichting F.S. Tijmstra is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Stichting F.S. Tijmstra voldoet aan deze voorwaarden en heeft als zodanig een ANBI-beschikking ontvangen.U kunt ons terugvinden in het actuele ANBI-register op de website van de belastingdienst.
Stichting F.S. Tijmstra is lid van de
FIN.

Klik hier voor het Bestuursverslag 2022

Klik hier voor de Staat van baten en lasten 2022

Klik hier voor de Balans 2022

bottom of page