top of page

Aanvragen

Een aanvraag bij Stichting F.S. Tijmstra moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

Een aanvraag voor een financiële bijdrage van Stichting F.S. Tijmstra dient ten goede te komen aan:

Het initiëren, stimuleren en ondersteunen van onderwijskundige projecten, bij voorkeur voor het voortgezet onderwijs in Den Haag e.o.

Heeft u vragen over het indienen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op.
 


Algemene voorwaarden

 

 • De aanvrager dient een school of rechtspersoon te zijn, namelijk: Stichting, Vereniging of Coöperatie. Dit dient bij voorkeur te worden aangetoond door de statuten en/of de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • De financiële situatie van aanvrager dient op moment van beoordeling aantoonbaar solide te zijn.

 • De aanvraag voor een bijdrage dient voor de start van het project te worden ingediend.

 • Het project dient goed onderbouwd te zijn. Indien er bij andere fondsen eveneens een aanvraag is ingediend, dient dat te worden aangegeven.

 • Het project dient in Nederland uitgevoerd te worden.

 

De aanvraag

De aanvraag moet de volgende punten bevatten:

 • Een heldere beschrijving van het project waaraan het gevraagde geld zal worden besteed

 • Een begroting en dekkingsplan project (incl. lijst met aangeschreven fondsen en eventuele bijdrage)

 • Tijdsplanning van de activiteiten

 • Statuten

 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel

 • Meest recente jaarverslag (inhoudelijk en financieel verslag)

Indien uw financieringsaanvraag leidt tot een financiële bijdrage van de Stichting F.S. Tijmstra, verplicht u zich bij acceptatie tot het, binnen uiterlijk 12 maanden na realisatie van het project, doen toekomen van:

 • Een evaluatierapport

 • Een financiële verantwoording, waaronder een lijst met namen van de fondsen en hun bijdragen.

Tot slot stellen wij het op prijs als u Stichting F.S. Tijmstra kunt vermelden op uw website of in andere communicatie-uitingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page