Verkorte Staat van Baten en Lasten van de Stichting F.S. Tijmstra

 

Hieronder staat de verkorte staat van baten en lasten over 2019 van de stichting F.S. Tijmstra. De baten en lasten en de balans moeten nog door het bestuur formeel worden goed gekeurd.

 

 

 

 

Stichting F.S. Tijmstra 2019

                                                                                                                                                                                                                                                      Euro (afgerond)

 

 

Baten

 

Opbrengst effecten                                                                                              24.440,19                                                                   

Interest                                                                                                                                       33,71

                                                                

Totaal baten                                                                                                        24.473,90                                                                                                                        

 

 

 

Lasten

 

 

Algemene kosten                                                                                                   7.587,79                              

Kosten effecten                                                                                                         351,16

Paskosten                                                                                                                   48,32

UItgaven en toezeggingen                                                                                   36.000,00

                                                                                                

 

 

Totaal  lasten                                                                                                       43.987,27

Resultaat boekjaar 2019                                                                                    -19.513,34