top of page

Verkorte Staat van Baten en Lasten van de Stichting F.S. Tijmstra

Hieronder staat de verkorte staat van baten en lasten over 2020 en 2021 van de stichting F.S. Tijmstra.

Stichting F.S. Tijmstra 2021                                          

                                                                                                   Euro (afgerond)

Baten

Opbrengst effecten                                                                                            15.280,04               

Interest                                                                                                                                  

Bank rente spaarrekening                                                                                          0,00

Overige inkomsten                                                                                                            0,00

                                         

Bijzondere baten                                                                                                 

Vrijval reserveringen                                                                                          16.000,00

Totaal baten                                                                                                      31.280,04                                                                                                                     

Lasten

 

Algemene kosten                                                                                                                       Advieskosten ABN AMRO Comfort advies                                                            8.372,12

Abonnementen/Contributies FIN                                                                              418,30

Overige algemene kosten                                                                                     1.101,44

Totaal algemene kosten                                                                                        9.891,86

Kosten effecten  

Bankprovisie/transactiekosten                                                                                                    

Paskosten                                                                                                                   66,56

Toezeggingen overgemaakt                                                                                  32.000,00

                                                                                                

Totaal  lasten                                                                                                       41.958,42

Resultaat boekjaar 2021                                                                                      -10.678,38                             

Stichting F.S. Tijmstra 2020                                          

                                                                                                   Euro (afgerond)

Baten

Opbrengst effecten                                                                                            17.586,00               

Interest                                                                                                                                  

Bank rente spaarrekening                                                                                        12,68

Overige inkomsten                                                                                                            6,40

                                         

Bijzondere baten                                                                                                   2.711,00

Vrijval kortlopende schulden (onbekend)                     

Totaal baten                                                                                                      20.316,08                                                                                                                     

Lasten

 

Algemene kosten                                                                                                                       Advieskosten ABN AMRO Comfort advies                                                            5.511,02

Abonnementen/Contributies FIN                                                                              400,00

Overige algemene kosten                                                                                          98,20

Totaal algemene kosten                                                                                        6.009,22

Kosten effecten  

Bankprovisie/transactiekosten                                                                                                    

Paskosten                                                                                                                   55,08

Toezeggingen overgemaakt                                                                                   26.000,00

                                                                                                

Totaal  lasten                                                                                                       32.064,30

Resultaat boekjaar 2019                                                                                      -11.748,22                              

                                                                                                                                                                        

 

 

 

bottom of page