Verkorte Staat van Baten en Lasten van de Stichting F.S. Tijmstra

 

Hieronder staat de verkorte staat van baten en lasten over 2018 van de stichting F.S. Tijmstra. De baten en lasten en de balans moeten nog door het bestuur formeel worden goed gekeurd.

 

 

 

 

Stichting F.S. Tijmstra 2018

                                                                                                                                                                                                                                                      Euro (afgerond)

 

 

Baten

 

Opbrengst effecten                                                                                              24.245,00                                                                   

Interest                                                                                                                                       47,29

 

Retour stichting Gez projecten                                                                              2.500,00      

 

Retour Zuidwal school                                                                                                                243,77                                               

                                                                

Totaal baten                                                                                                        27.036,06                                                                                                                        

 

 

 

Lasten

 

 

Algemene kosten                                                                                                   7.123,54                               

Kosten effecten                                                                                                             0,00

UItgaven en toezeggingen                                                                                   24.750,00

                                                                                                

 

 

Totaal  lasten                                                                                                       31.873,54

Resultaat boekjaar 2018                                                                                      -4.837,48                               

 

 

 

© 2013 Web design by Jean Paul van Straalen.  All rights reserved.